Mostenirea ne obliga!
Prezentare

     

      Directia pentru Cultura a judetului Galati este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii ,cu personalitate juridica.
     Directia pentru Cultura a judetului Galati a luat fiinta prin reorganizarea Inspectoratului pentru Cultura in Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National ,prin Hotararea Guvernului nr.28 din 2001, iar din anul 2010, odata cu intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului 90 din 2010 aceasta si-a schimbat denumirea in Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National pentru ca , prin Hotararea Guvernului nr. 21 din 2013, sa devina Directia Judeteana pentru Cultura; Directia pentru Cultura a judetului Galati indeplineste, la nivelul judetului Galati,atributiile Ministerului Culturii in domeniul culturii, al protejarii patrimoniului cultural imobil, mobil si imaterial si al valorificarii si dezvoltarii elementelor ce definesc identitatea culturala a colectivitatii locale.
    Ministrul culturii poate delega prefectului unele din atributiile de conducere si control ale ministerului asupra Directiei Judetene pentru Cultura Galati.

     Sediul institutiei este in Galati, str.Domneasca nr.84,bloc Miorita, sc.1, ap.2, et.I-II.Tel.0236411208.

     Programul de lucru al institutiei este de luni pana joi, de la 08.00 la 16.30, iar vineri de la 8.00 la 14.00.

;

     Program de lucru cu publicul: Luni-Joi: 08.30-16.00, Vineri: 8.30-13.00.
     Audiente director executiv: Luni 10.30-14.30


Directia pentru Cultura a judetului Galati isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii:
a)creatia culturala este domeniul privilegiat al libertatii de exprimare, fiind o sursa a progresului uman;

b)sustinerea si promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor cetatenilor: acces la cultura si participare la viata culturala, în interdependenta si relatia acestora cu celelalte drepturi fundamentale;

c)sustinerea, respectarea si protejarea dreptului la diversitate culturala, religioasa si lingvistica, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;

d)promovarea sectorului cultural ca factor important în procesul de dezvoltare durabila si ca instrument esential în coeziunea sociala si în lupta împotriva excluziunii sociale;

e)promovarea si stimularea creativitatii, a creatiei contemporane, ca factor inconturnabil în dezvoltarea umana si în cresterea calitatii vietii;

f)promovarea rolului central al culturii si artelor, al creativitatii si inovarii în societatea bazata pe cunoastere, includerea culturii ca factor-cheie pentru atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona relansate si pentru conturarea noii strategii UE 2020;

g)protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui ce apartine minoritatilor nationale, ca factor determinant al identitatii culturale a României si ca resursa neregenerabila;

h)protejarea si respectul identitatilor culturale, a traditiilor si mostenirii culturale, a patrimoniului material si imaterial;

i)protejarea si respectarea dreptului la proprietate intelectuala al creatorilor si artistilor.

 Directia Judeteana pentru Cultura Galati are ca atributii principale :

a)îndeplineste atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national

 

b)colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;

c)participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

d)solicita si primeste, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii , de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

e)controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

f)îndeplineste orice alte atributii stabilite de ministrul culturii si patrimoniului national, potrivit legii.


Bijuterii Deosebite


 Noutati - pe scurt
Înscrieri pentru programul Artist-in-Residence-Programme în anul 2016
A VIII-a edi?ie a Festivalului Interna?ional de Arta Coregrafica „Sojski Karagod” (Hora de la Sozhsk).
INVITATIE LA FILM
» Lista completa a noutatilor
Ultima actualizare: 25.07.2015
» Lista completa